หน้าหลัก > นโยบาย
นโยบาย

ค่าบริการการจัดส่งสินค้า

- ฟรี ค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 'ราคาสินค้ารวม' เท่ากับหรือเกิน 500 บาท 

- 'ราคาสินค้ารวม' น้อยกว่า 500 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท 

หมายเหตุ: ราคาสินค้ารวม หมายถึง ราคาสินค้ารวมที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ (หลังหักส่วนลดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว) ไม่หมายรวมถึงค่าธรรมเนียมจากธนาคารหรือบริการต่าง ๆ เรียกเก็บจากคุณลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้า เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการโอนเงินข้ามเขต หรือข้ามธนาคาร 

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า 

กรุงเทพและปริมณฑล 1-3 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ 

thailandpost-ems-Logokerry-express-logo-png-2SCGExpress

 

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน & คืนสินค้า

หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ให้ถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งมาที่ email 'info@herbalcosmetics.co.th' โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หลังจากได้รูปสินค้าแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าตามที่เห็นสมควร 
สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องคืนใบเสร็จต้นฉบับ เมื่อทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน 

ในกรณีลูกค้าเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าอันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า 

- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง
- บริษัท จะคืนเงินค่าสินค้าพร้อมภาษี แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้า
- บริษัท จะดำเนินการคืนเงินภายใน 7 -14 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้า การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระเงิน เช่น หากชำระผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ชำระค้าสินค้านั้นๆ

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.